Đặt một câu hỏi

Bồn chứa NaOH

bon_chua_naoh


Số ký tự đã nhập: