Đặt một câu hỏi

Ống dẫn a xít

ống-dẫn-a-xit


Số ký tự đã nhập: