Đặt một câu hỏi

Ống dẫn nước làm mát thiết bị

ống-composite-2


Số ký tự đã nhập: