Công nghệ sản xuất ống bằng máy quấn

Máy  quấn FRP / GRP Pipe, Tank  Filament winding ,  được sử dụng để sản xuất các sản phẩm hình trụ và hình cầu, ví dụ, bồn chứa hóa chất và nhiên liệu và đường ống, bình chịu áp lực

Sợi liên tục, được ngâm tẩm nhựa thông hoặc sợi lưu động được quấn trên trục quay theo mô hình xác định trước, giúp kiểm soát tối đa vị trí của sợi và tính đồng nhất của cấu trúc..

Chia sẻ: